Kariera

KARIERA

Dlaczego powinieneś wybrać nas?

Firma KONTRAST to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Mając tego świadomość, zapewniamy naszym pracownikom dogodne i bezpieczne warunki pracy. Prowadzimy szereg działań, które ich wspierają, umożliwiają im szeroko rozumiany rozwój. Mamy świadomość, że nasz sukces i rozwój jest nierozerwalnie związany ze zdolnościami i gotowością do intensywnej pracy naszych pracowników. Ich wiedza i umiejętności są naszym największym kapitałem i przewagą na rynku. Ciągłe doskonalenie się naszych pracowników i podnoszenie kwalifikacji, sprawia że nieustannie wzrasta jakość dostarczanych przez nas rozwiązań.

Pracownik magazynu

Białystok / pełny etat

Zakres obowiązków

 • załadunki i rozładunki
 • pakowania i przepakowywanie paczek
 • inne prace magazynowe

Wymagania

 • Wykształcenie średnie
 • doświadczenie w pracy na magazynie
 • uprawnienia na wózek widłowy
 • komunikatywność
 • przestrzeganie obowiązujących zasad
 • operatywność i dynami w działaniu
 • wielozadaniowość
 • umiejętność samodzielnego realizowania zadań

Oferujemy

 • stabilne miejsce zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Kontakt

Skontaktuj się z nami. Nasz profesjonalny zespół zawsze pomoże w razie pytań.

Siedziba

ul. Branickiego 17 ,
15-085 Białystok

NIP:542-010-04-49,
Regon: 05037816

Biuro

biuro@kontrast.net.pl

Tel. 0048 85 66 44 880

Fax. 0048 85 66 44 888

Dział handlowy

handel@kontrast.net.pl

Tel:
0048 85 66 43 080,
0048 695 140 698,
0048 695 140 694

Księgowość

ksiegowosc2@kontrast.net.pl

Tel.:
0048 85 66 44 883,
0048 695 140 689,
0048 885 140 110

Export

export@kontrast.net.pl

Tel:
0048 85 66 44 887,
0048 885 140 291

Import

import2@kontrast.net.pl
import3@kontrast.net.pl

Tel:
0048 85 66 44 889,
0048 695 140 687,
0048 695 140 696

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z zatrudnieniem wraz z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych

I. Informacje

Niniejszym informuję, iż wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i może ona zostać cofnięta  każdym czasie, jednakże bez jej udzielenia nie jest możliwe przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, a w konsekwencji nawiązanie stosunku pracy. Dane osobowe, która mają zostać pozyskane, służyć mają wyłącznie prowadzonej rekrutacji.

W przypadku wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych:

 1. podmiotem zbierającym i przetwarzającym dane osobowe będzie Krzysztof Koc prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „KONTRAST” Krzysztof Koc, NIP 5420100449, REGON 050378165, adres: ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok, adres poczty elektronicznej: biuro@kontrast.net.pl, nr tel.: 85 66 44 880;
 2. dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu rekrutacji;
 3. dane nie będą przekazywane innym podmiotom;
 4. pozyskane dane będą przechowywane do zakończenia okresu rekrutacji;
 5. przysługiwać będzie Panu/Pani prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Pana/Pani dane osobowe
 6. są nadal przetwarzane przez Krzysztofa Koc oraz prawo i dostępu do tych danych.
 7. przysługiwać będzie Panu/Pani prawo do informacji o:
  1. celach przetwarzania danych osobowych;
  2. odbiorcach (w tym kategoriach odbiorców), którym dane osobowe zostały lub zostaną
   ujawnione;
  3. okresie przechowywania danych osobowych lub kryteriach ustalania tego okresu.
 8. przysługiwać będzie Panu/Pani prawo do:
  1. sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
  2. żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeśli został zrealizowany cel, dla których zostały zebrane;
  3. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji kwestionowania
   prawidłowości tych danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy dane osobowe nie są już potrzebne administratorowi (Krzysztofowi Koc), dane przetwarzane są niezgodne z prawem, a nie wyraża Pani/Pan zgody na ich usunięcie;
  4. otrzymania danych osobowych udostępnionych Krzysztofowi Koc i przesłania ich innemu, wskazanemu przez Pana/Panią administratorowi danych osobowych;
  5. wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes UODO).

II. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krzysztofa Koc prowadzącego działalność gospodarczą pod Firmą "KONTRAST" Krzysztof Koc, NIP 5420100449, REGON 050378165, adres: ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok, adres poczty elektronicznej: biuro@kontrast.net.pl, nr tel.:85 66 44 880, moich danych osobwaych, obejmujących imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w Regulaminie, natomiast więcej informacji o plikach cookie w Polityce prywatności.